รายละเอียดโสตวัสดุ
VOGUE THAILAND
สำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์นิตยสารโว้ค
กำหนดออก
รายเดือน

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
5710 มกราคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
5811 มกราคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
5912 มกราคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
6001 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
6102 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
6203 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
6304 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
6405 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
6506 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
6607 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
6708 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
6809 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
7011 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
7101 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
7201 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
7302 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
7403 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
7605 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
7707 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
7807 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
1908 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
7908 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
8009 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
8110 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
8211 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
8312 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
8502 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
8603 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
8704 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
8805 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
8906 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
9007 มกราคม 31061ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
9108 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
9209 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
9310 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
9411 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
9512 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
9601 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
9702 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
9803 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
9904 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
10005 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
10106 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
10207 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
10308 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี