รายละเอียดโสตวัสดุ
STUDENT WEEKLY
สำนักพิมพ์
Bangkok Post
กำหนดออก
รายสัปดาห์

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
475101 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
474701 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
474801 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
475012 ธันวาคม 25591ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
474912 พฤษภาคม 25591ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
473208 สิงหาคม 25591ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
472901 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
472601 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
472706 เมษายน 25591ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
473001 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
472401 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
472501 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
473609 พฤษภาคม 25591ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
473401 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
471805 กุมภาพันธ์ 25591ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
473901 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
473709 ธันวาคม 25591ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
474110 ตุลาคม 25591ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
473801 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
474010 มีนาคม 25591ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
474511 กรกฏาคม 25591ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
474401 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
474201 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
474301 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
472001 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
471905 กันยายน 25591ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
474601 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
472101 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
473501 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
472201 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
472807 พฤศจิกายน 25591ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
473301 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
473108 มกราคม 25591ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
475201 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
48201 สิงหาคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
47801 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
47101 เมษายน 31021ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
471101 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
47301 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
47901 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
471003 กรกฏาคม 31021ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
47401 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
47201 พฤศจิกายน 31021ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
471201 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
471301 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
47701 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
47602 สิงหาคม 31021ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
47502 มกราคม 31021ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
473208 ตุลาคม 31011ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
464701 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
465101 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
46401 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
465201 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
462306 สิงหาคม 31011ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
462901 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
46301 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
46101 พฤษภาคม 31011ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
46502 กุมภาพันธ์ 31011ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
46202 ธันวาคม 31011ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
46701 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
46801 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
46903 กุมภาพันธ์ 31011ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
46602 กันยายน 31011ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
463001 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
461003 กันยายน 31011ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
461101 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
461201 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
462706 มิถุนายน 31011ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
463609 กรกฏาคม 31011ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
464411 กุมภาพันธ์ 31011ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
464511 กันยายน 31011ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
464601 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
463701 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
463901 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
464201 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
464110 ธันวาคม 31011ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
463801 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
464010 พฤษภาคม 31011ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
464912 กรกฏาคม 31011ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
463501 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
464301 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
461301 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
464801 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
465001 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
48301 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
48401 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
48501 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
48602 พฤษภาคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
48702 ธันวาคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
48901 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
481003 พฤษภาคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
481103 ธันวาคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
481201 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
481301 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
2654501 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
481404 กุมภาพันธ์ 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
481504 กันยายน 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
481601 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
481701 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
481905 กรกฏาคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
482001 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
482201 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
482306 เมษายน 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
482406 พฤศจิกายน 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
482501 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
482601 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
482707 กุมภาพันธ์ 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
482807 กันยายน 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
482901 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
483001 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
483101 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
483208 มิถุนายน 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
483301 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
483401 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
483501 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
483609 มีนาคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
483709 ตุลาคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
483801 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
483001 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
484010 มกราคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
484110 สิงหาคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
484201 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
484301 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
484401 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
484511 พฤษภาคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
484611 ธันวาคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
484701 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
484801 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
484912 มีนาคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
485012 ตุลาคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
485101 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
485201 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
485301 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
49101 กรกฏาคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
49201 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
49301 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
49401 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
49502 เมษายน 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
49602 พฤศจิกายน 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
49701 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
49801 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
49903 เมษายน 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
491003 พฤศจิกายน 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
491101 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
491201 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
491304 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
491501 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
491404 สิงหาคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
491601 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
491701 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
491805 มิถุนายน 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
1901 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
492001 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
492101 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
492206 มีนาคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
492306 ตุลาคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
492401 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
462501 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
492501 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
492607 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
492707 สิงหาคม 31041ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
492801 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
492901 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
493001 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
493108 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี