รายละเอียดหนังสือ
เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนนอก
ผู้แต่ง : เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 915.1
เลขเรียกหนังสือ : 915.1 ท56ม
เลขผู้แต่ง: ท56ม
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2544
จำนวนหน้า: 282
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 250
เลข ISBN: 974-272-410-5
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 21 พฤษภาคม 2545
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1018169ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
2024471ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
3043423ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
4043424ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
5043425ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
6043426ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
7043427ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1พระเทพรัตนราชสุดา, สมเด็จพระ