รายละเอียดหนังสือ
ผักใบ Green Vegetables
ผู้แต่ง : ระพีพรรณ ใจภักดี
สำนักพิมพ์ : แสงแดดเพื่อนเด็ก
หมวด : 500 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คณิตศาสตร์
หมู่ : 580
เลขเรียกหนังสือ : 580 ร116ผบ
เลขผู้แต่ง: ร116ผบ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2544
จำนวนหน้า: 72
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 200
เลข ISBN: 974-7590-96-4
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 29 มีนาคม 2554
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1035650ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
2035651ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
3035652ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
4017420ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
5035654ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
6038282ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
7038283ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
8038284ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
9038285ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
10017611ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
11035653ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1พฤกษศาสตร์
2ผัก