รายละเอียดหนังสือ
ประเพณีเกี่ยวกับเทศกาลตรุษ-สารท
ผู้แต่ง : คณะอนุกรรมการจัดพิมพ์เอกสารเนื่องในวาระครบ 100 ปี
สำนักพิมพ์ : คณะกรรมการ
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 394.268
เลขเรียกหนังสือ : 394.268 ค14ป
เลขผู้แต่ง: ค14ป
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2532
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 175 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 90
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
109413ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ตรุษสงกรานต์
2สารท