รายละเอียดหนังสือ
แบบฝึกปฎิบัติชุดวิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์
ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สำนักพิมพ์ : สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มสธ.
หมวด : 500 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คณิตศาสตร์
หมู่ : 500
เลขเรียกหนังสือ : 500 มส19บ
เลขผู้แต่ง: มส19บ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: นนทบุรี
ปีที่พิมพ์: 2537
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 327 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 35
เลข ISBN: 974-613-298-9
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
106500ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1วิทยาศาสตร์กับมนุษย์-แบบฝึกหัด
2วิทยาศาตร์กับชีวิตประจำวัน-
3คหกรรมศาสตร์-แบบฝึกหัด