รายละเอียดหนังสือ
ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย
ผู้แต่ง : คณะอนุกรรมการจัดพิมพ์เอกสารเนื่องในวาระครบ 100 ปี
สำนักพิมพ์ : คุรุสภา
หมวด : 400 ภาษาศาสตร์
หมู่ : 495.91008
เลขเรียกหนังสือ : 495.91008 ค14ค
เลขผู้แต่ง: ค14ค
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2532
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 249 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 100
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
108588ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ภาษาไทย-รวมเรื่อง