รายละเอียดหนังสือ
100 MENU กำหนดอาหารเพื่อสุขภาพ
ผู้แต่ง : กฤษฏี โพธิทัต
สำนักพิมพ์ : บรัทโซนเนทเวิร์ดจำกัด
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 641.5
เลขเรียกหนังสือ : 641.5 ก918M
เลขผู้แต่ง: ก918M
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: ม.ป.ป.
จำนวนหน้า: 98
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 250
เลข ISBN: 974-905-8658
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 08 กรกฏาคม 2546
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1020191ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
2020192ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1อาหาร - การปรุง
2อาหารเพื่อสุขภาพ - การปรุง
3การปรุงอาหาร