รายละเอียดหนังสือ
100 Language Games
ผู้แต่ง : เรืองศักดิ์ อัมไพพันธ์
สำนักพิมพ์ : ไทยวัฒนาพานิช
หมวด : 400 ภาษาศาสตร์
หมู่ : 420
เลขเรียกหนังสือ : 420 ร6112ว
เลขผู้แต่ง: ร6112ว
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2543
จำนวนหน้า: 137
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 160
เลข ISBN: 974-08-4673-4
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 30 ตุลาคม 2543
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1015878ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ภาษอังกฤษ-การศึกษาและการสอน
2เกม