รายละเอียดหนังสือ
100 Japanese dishes
ผู้แต่ง : Kent, Grace Teed
สำนักพิมพ์ : Octopus Books Ltd.
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 641.552
เลขเรียกหนังสือ : 641.552 K37O
เลขผู้แต่ง: K37O
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: Hong Kong
ปีที่พิมพ์: 1983
จำนวนหน้า: 64
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 0-7064-1888-3
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 07 มีนาคม 2533
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1E00551ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1JAPANESE, COOKERY