รายละเอียดหนังสือ
10 อาชีพแห่งอนาคต
ผู้แต่ง : ชัยวัฒน์ คุประตระกุล
สำนักพิมพ์ : สามัคคีสาส์น
หมวด : 000 ความรู้ทั่วไป
หมู่ : 000
เลขเรียกหนังสือ : 000 ช117ส
เลขผู้แต่ง: ช117ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2532
จำนวนหน้า: 136
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 58
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 15 สิงหาคม 2532
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
108607ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1เบ็ดเตล็ด-รวมเรื่อง