รายละเอียดหนังสือ
1,000 ถาม - ตอบ ความรู้รอบตัว เล่มที่ 1
ผู้แต่ง : ทวิน ชื่นแท้
สำนักพิมพ์ : เพเพอร์เวิลด์
หมวด : 000 ความรู้ทั่วไป
หมู่ : 030
เลขเรียกหนังสือ : 030 ก17ห ล.1
เลขผู้แต่ง: ก17ห
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: ม.ป.ป.
จำนวนหน้า: 95
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด: สหัสวรรษใหม่แห่งการเรียนรู้นำเด็กสู่โลกแห่งชีวิต แผ่นดิน และวัฒนธรรม เล่มที่ 1
ราคาหน้าปก: 65
เลข ISBN: 974-87232-0-8
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 03 พฤศจิกายน 2543
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1016630ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ความรู้ทั่วไป