รายละเอียดหนังสือ
การเขียนภาพประกอบ
ผู้แต่ง : จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง
สำนักพิมพ์ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส์
หมวด : 700 ศิลปะ วิจิตรศิลป์และมัณฑณศิลป์
หมู่ : 741.6
เลขเรียกหนังสือ : 741.6 จ27ก
เลขผู้แต่ง: จ27ก
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2543
จำนวนหน้า: 184
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 140
เลข ISBN: 974-277-775-6
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 03 กันยายน 2544
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1017621ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
2017622ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
3017623ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
4020464ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
5020465ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ภาพประกอบหนังสือ