รายละเอียดหนังสือ
Agatha christie, wonan of mystery
ผู้แต่ง : Escott, John
สำนักพิมพ์ : Oxford Univ. Pr.
หมวด : S short story
หมู่ : S.C.
เลขเรียกหนังสือ : S.C. E74A
เลขผู้แต่ง: E74A
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: Oxford
ปีที่พิมพ์: 2000
จำนวนหน้า: 56
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 66
เลข ISBN: 0194229637
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 20 ธันวาคม 2544
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1017798ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1Short Story