รายละเอียดหนังสือ
Afghans to knit & crochet
ผู้แต่ง : Knox, Gerald M., ed.
สำนักพิมพ์ : Meredith Corp.
หมวด : 700 ศิลปะ วิจิตรศิลป์และมัณฑณศิลป์
หมู่ : 745.5
เลขเรียกหนังสือ : 745.5 K72C
เลขผู้แต่ง: K72C
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: Iowa
ปีที่พิมพ์: 1986
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 80 p.
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 0-696-01432-7
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
107724ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1HANDICRAFT
2NEEDLEWORK