รายละเอียดหนังสือ
Advertising 2001
ผู้แต่ง : โฆษณาธุรกิจ
สำนักพิมพ์ : AB Pub
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 659.1
เลขเรียกหนังสือ : 659.1 ฆ88A
เลขผู้แต่ง: ฆ88A
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: นนทบุรี
ปีที่พิมพ์: 2001
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 1ล.
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 500
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1019062ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1โฆษณา-นามานุกรม