รายละเอียดหนังสือ
Adverting 101 : การโฆษณา 101
ผู้แต่ง : นภวรรณ คณานุรักษ์
สำนักพิมพ์ : เฮลท์แคร์ พลับลิชชิ่ง
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 659.1
เลขเรียกหนังสือ : 659.1 น16A
เลขผู้แต่ง: น16A
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
กัญช์ อันทรโกเศศ
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2546
จำนวนหน้า: 184
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 170
เลข ISBN: 974-91536-5-0
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 09 กันยายน 2547
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1023022ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1โฆษณา
2การวาดแผนสื่อโฆษณา