รายละเอียดหนังสือ
Adventure around the world
ผู้แต่ง : Carruth, Jane
สำนักพิมพ์ : Odhams Pr.
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 904
เลขเรียกหนังสือ : 904 c319a
เลขผู้แต่ง: c319a
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: London
ปีที่พิมพ์: 1963
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 124 p.
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
106463ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ADVENTURE
2TRAVELING