รายละเอียดหนังสือ
ADVANCED ACCOUNTING
ผู้แต่ง : Jeter, Debra C.
สำนักพิมพ์ : Acid - free paper
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 657.046
เลขเรียกหนังสือ : 657.046 J43A
เลขผู้แต่ง: J43A
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
Chaney, Paul K.
สถานที่พิมพ์: America
ปีที่พิมพ์: 2001
จำนวนหน้า: 971
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 1060
เลข ISBN: 0-471-17397-5
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 23 กันยายน 2545
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1E018907ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1Accounting