รายละเอียดหนังสือ
Advanced accounting
ผู้แต่ง : Hoyle, Joe Ben
สำนักพิมพ์ : Business Pub.
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 657
เลขเรียกหนังสือ : 657 H868A
เลขผู้แต่ง: H868A
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: Plano
ปีที่พิมพ์: 1984
จำนวนหน้า: 722
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 0-256-03067-7
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 31 ตุลาคม 2531
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1E00112ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
2E00113ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
3E00114ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ACCOUNTING