รายละเอียดหนังสือ
Advanced Financial Accounting
ผู้แต่ง : Baker, Richard E.
สำนักพิมพ์ : Mc Graw - Hill
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 657.046
เลขเรียกหนังสือ : 657.046 B167A
เลขผู้แต่ง: B167A
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
Lembke, Valdean C.
สถานที่พิมพ์: New York
ปีที่พิมพ์: 2002
จำนวนหน้า: 1178
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 1150
เลข ISBN: 0-07-244412-6
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 26 กรกฏาคม 2545
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1E018407ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1Accounting