รายละเอียดหนังสือ
ADVANCED ENGLISH GRAMMAR FOR HIGH LEARNER
ผู้แต่ง : สำราญ คำยิ่ง
สำนักพิมพ์ : ประสานมิตร
หมวด : 400 ภาษาศาสตร์
หมู่ : 425
เลขเรียกหนังสือ : 425 ส217A
เลขผู้แต่ง: ส217A
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: มปป.
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 688 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 150
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1018404ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ภาษาอังกฤษ - ไวยากรณ์