รายละเอียดหนังสือ
Adobe Photoshop 7.0 ฉบับแนะนำโปรแกรม
ผู้แต่ง : SonPrint, Apirak
สำนักพิมพ์ : นัชชาพับลิชชิ่ง
หมวด : 000 ความรู้ทั่วไป
หมู่ : 006.68
เลขเรียกหนังสือ : 006.68 S698A
เลขผู้แต่ง: S698A
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2545
จำนวนหน้า: 128
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 160
เลข ISBN: 974-904-310-3
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 30 มิถุนายน 2545
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1018324ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Photoshop)
2คอมพิวเตอร์กรฟฟิก