รายละเอียดหนังสือ
Adobe Premiere 6.0
ผู้แต่ง : อัจฉรา กิตติพรพานิช
สำนักพิมพ์ : ออฟเซ็ท เพรส
หมวด : 000 ความรู้ทั่วไป
หมู่ : 006.68
เลขเรียกหนังสือ : 006.68 อ112A
เลขผู้แต่ง: อ112A
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
เกศมณี เที่ยงธรรม
สถานที่พิมพ์: นนทบุรี
ปีที่พิมพ์: 2544
จำนวนหน้า: 152
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 99
เลข ISBN: 974-87948-5-7
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 15 กรกฏาคม 2545
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1018265ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Adobe Premiere 6.0)