รายละเอียดหนังสือ
"อันเนื่องมาจากพระราชดำริ"
ผู้แต่ง : Knox, Gerald M., ed.
สำนักพิมพ์ : บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 307.1412
เลขเรียกหนังสือ : 307.1412 อ115
เลขผู้แต่ง: อ115
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2547
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 217 หน้า,ภาพสีประกอบ
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 974-92328-6-0
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 20 มิถุนายน 2548
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1023360ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1โครงากรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ