รายละเอียดหนังสือ
Accounting An Introduction
ผู้แต่ง : McLaney, E.J.
สำนักพิมพ์ : Ashford Colour Press Ltd.
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 657
เลขเรียกหนังสือ : 657 L265A
เลขผู้แต่ง: L265A
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
Atrill, Peter
สถานที่พิมพ์: Great Brotaom
ปีที่พิมพ์: 2002
จำนวนหน้า: 666
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 1185
เลข ISBN: 0-273-6550-7
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 23 ตุลาคม 2545
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1018867ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1Accounting