รายละเอียดหนังสือ
"อย่ากัดกู"
ผู้แต่ง : พยอม กัลยาโณ
สำนักพิมพ์ : วัดสวนแก้ว
หมวด : 200 ศาสนา
หมู่ : 294.304
เลขเรียกหนังสือ : 294.304 พ16อ
เลขผู้แต่ง: พ16อ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: นนทบุรี
ปีที่พิมพ์: 2532
จำนวนหน้า: 198
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 40
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 28 ตุลาคม 2536
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
110955ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ธรรม,การปฏิบัติ