รายละเอียดหนังสือ
โลกวัฒนธรรมของอาหาร
ผู้แต่ง : พจน์ สัจจะ
สำนักพิมพ์ : แสงแดดเพื่อนเด็ก
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 641.3
เลขเรียกหนังสือ : 641.3 พ12ล
เลขผู้แต่ง: พ12ล
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2540
จำนวนหน้า: 176
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 99
เลข ISBN: 974-89521-8-5
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 02 มิถุนายน 2542
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1014544ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1อาหาร-รวมเรื่อง