รายละเอียดหนังสือ
"ทวารวดี" : ต้นประวัติศาสตร์ไทย
ผู้แต่ง : ธิดา สาระยา
สำนักพิมพ์ : เมืองโบราณ
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 959.3
เลขเรียกหนังสือ : 959.3 ธ34ท
เลขผู้แต่ง: ธ34ท
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2545
จำนวนหน้า: 144
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 380
เลข ISBN: 974-7383-31-4
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 06 สิงหาคม 2546
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1021175ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
2021176ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- ทวารวดี