รายละเอียดหนังสือ
"ถ้วนหน้า" หรือ "ช่วยคนจน" เส้นทางสู่อนาคตของโครงการ 30 บาท
ผู้แต่ง : วิโรจน์ ณ ระนอง
สำนักพิมพ์ : แสงสว่างเวิลด์เพรส
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 368.382
เลขเรียกหนังสือ : 368.382 ว37ถ
เลขผู้แต่ง: ว37ถ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
อัญชนก ณ ระนอง
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: ม.ป.ป.
จำนวนหน้า: 62
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 55
เลข ISBN: 974-231-379-2
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 23 กันยายน 2545
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1018955ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
2018954ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ประกันสุขภาพ
2การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข