รายละเอียดหนังสือ
10 ข้อคิด รู้ภาษี ลดภาษี
ผู้แต่ง : กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
สำนักพิมพ์ : อินเตอร์เนชั่นแนล วินเทจ
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 336.2
เลขเรียกหนังสือ : 336.2 ก34ส
เลขผู้แต่ง: ก34ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2555
จำนวนหน้า: 214
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 250
เลข ISBN: 978-616-7692-03-6
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***