รายละเอียดหนังสือ
รวมโปรแกรมกราฟิก
ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ โปรวิชั่น
สำนักพิมพ์ : โปรวิชั่น.
หมวด : 000 ความรู้ทั่วไป
หมู่ : 006.6
เลขเรียกหนังสือ : 006.6 ก19ร
เลขผู้แต่ง: ก19ร
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2564
จำนวนหน้า: 336
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 325
เลข ISBN: 978-616-204-787-9
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 30 พฤศจิกายน 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1053487ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
2053488ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
3053489ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
4053490ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1คอมพิวเตอร์กราฟิก