รายละเอียดหนังสือ
เทคนิคการนำเสนอให้โดนใจ
ผู้แต่ง : BIG EYE
สำนักพิมพ์ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 658.8
เลขเรียกหนังสือ : 658.8 B592ท
เลขผู้แต่ง: B592ท
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ ฯ
ปีที่พิมพ์: 2561
จำนวนหน้า: 344
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 145
เลข ISBN: 978-616-275-855-1337
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 30 พฤศจิกายน 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1053491ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
2053492ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
3053493ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
4053494ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
5053495ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1การขาย