รายละเอียดหนังสือ
ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ :
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 390.22
เลขเรียกหนังสือ : 390.22 ข15
เลขผู้แต่ง: ข15
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2562
จำนวนหน้า: 375
ลักษณะหนังสือ: อ้างอิง
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 30 พฤศจิกายน 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1053482ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ขบวนพยุหยาตรา