รายละเอียดหนังสือ
พระประวัติและพระกรณียกิจของ พลเอก สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ (ต้นราชสกุล ยุคล)
ผู้แต่ง : ชาลี ศิลปรัศมี
สำนักพิมพ์ :
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 923.1593
เลขเรียกหนังสือ : 923.1593 ช27พ
เลขผู้แต่ง: ช27พ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: สงขลา
ปีที่พิมพ์: 2564
จำนวนหน้า: 595
ลักษณะหนังสือ: อ้างอิง
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 30 พฤศจิกายน 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1053481ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์,สมเด็จเจ้าฟ้าหลวง
2ราชสกุล ยุคล