รายละเอียดหนังสือ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ผู้แต่ง : กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักพิมพ์ : รุ่งศิลป์การพิมพ์
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 390.22
เลขเรียกหนังสือ : 390.22 ก19พ
เลขผู้แต่ง: ก19พ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2562
จำนวนหน้า: 252
ลักษณะหนังสือ: อ้างอิง
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 978-616-543-701-1
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 28 กันยายน 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1053480ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***