รายละเอียดหนังสือ
พระราชพิธีถือน้ำพระพัฒน์สัตยา
ผู้แต่ง : องคมนตรี,สำนักงาน
สำนักพิมพ์ : อมรินทรืพริ้นติ้ง
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 390.22
เลขเรียกหนังสือ : 390.22 อ12พ
เลขผู้แต่ง: อ12พ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2563
จำนวนหน้า: 172
ลักษณะหนังสือ: อ้างอิง
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 978-616-8258-08-8
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 28 กันยายน 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1053478ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
2053479ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1พิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา