รายละเอียดหนังสือ
เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
ผู้แต่ง : เปรม ติณสูลานนท์ ,พลเอก.มูลนิธิ
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิ
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 923.1593
เลขเรียกหนังสือ : 923.1593 ป57ก
เลขผู้แต่ง: ป57ก
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์:
จำนวนหน้า: 211
ลักษณะหนังสือ: อ้างอิง
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 28 กันยายน 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1053476ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
2053477ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1เปรม ติณสูลานนท์