รายละเอียดหนังสือ
การศึกษาไทยในชีวิตวิถีใหม่
ผู้แต่ง : ศึกษาธิการ,กระทรวง.
สำนักพิมพ์ : อมรินทรืพริ้นติ้ง
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 370.9593
เลขเรียกหนังสือ : 370.9593 ศ311ก
เลขผู้แต่ง: ศ311ก
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ ฯ
ปีที่พิมพ์: 2564
จำนวนหน้า: 272
ลักษณะหนังสือ: อ้างอิง
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 28 กันยายน 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1035473ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1การศึกษา--ไทย