รายละเอียดหนังสือ
ราขาศัพท์
ผู้แต่ง : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน ...
หมวด : 400 ภาษาศาสตร์
หมู่ : 495.918
เลขเรียกหนังสือ : 495.918 ส215ร
เลขผู้แต่ง: ส215ร
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ ฯ
ปีที่พิมพ์: 2564
จำนวนหน้า: 420
ลักษณะหนังสือ: อ้างอิง
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 978-616-235-353-6
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 28 กันยายน 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1053472ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ภาษาไทย--ราชาศัพท์