รายละเอียดหนังสือ
RUSSIA
ผู้แต่ง : KTC
สำนักพิมพ์ : วงกลม
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 914.5
เลขเรียกหนังสือ : 914.5 K11R
เลขผู้แต่ง: K11R
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงทพฯ
ปีที่พิมพ์:
จำนวนหน้า: 174
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 390
เลข ISBN: 978-616-471-000-9
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 23 กันยายน 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1053471ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1รัสเซีย--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว