รายละเอียดหนังสือ
นิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7
ผู้แต่ง : คณะกรรมการจัดการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ : เฟรม อัฟดีไซน์
หมวด : 700 ศิลปะ วิจิตรศิลป์และมัณฑณศิลป์
หมู่ : 730
เลขเรียกหนังสือ : 730 ค14น
เลขผู้แต่ง: ค14น
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงทเพฯ
ปีที่พิมพ์: 2550
จำนวนหน้า: 144
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 05 มีนาคม 2551
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1024699ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ศิลปะกรรม--งานปั้น