รายละเอียดหนังสือ
พระมามลายโศกหล้า เหลือสุข เล่ม ๒
ผู้แต่ง : พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ.
สำนักพิมพ์ : กรุงเทพ (1984)
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 923.1923
เลขเรียกหนังสือ : 923.1923 ท56พ ล.2
เลขผู้แต่ง: ท56พ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
ศุภรัตน์ เลิศพาณิชยกุล
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2541
จำนวนหน้า: 309
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 500
เลข ISBN: 974-300-300-2
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 21 พฤษภาคม 2545
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1018163ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
2024487ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ศรีนครินทราบรมราชชนนี, สมเด็จพระ 2443-2538