รายละเอียดหนังสือ
ลาวตอนใต้
ผู้แต่ง : เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ.
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 915.94
เลขเรียกหนังสือ : 915.94 ท56ล
เลขผู้แต่ง: ท56ล
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2558
จำนวนหน้า: 135
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 125
เลข ISBN: 978-616-7308-86-9
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 17 สิงหาคม 2559
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1043479ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
2043480ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
3043481ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
4043482ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
5043483ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. -- พระราชกรณียกิจ
2ลาว -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว