รายละเอียดหนังสือ
แอนตาร์กติกาหนาวหน้าร้อน
ผู้แต่ง : พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ.
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 919.3
เลขเรียกหนังสือ : 919.3 ท56อ
เลขผู้แต่ง: ท56อ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2558
จำนวนหน้า: 206
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 160
เลข ISBN: 978-616-7308-82-1
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 17 สิงหาคม 2558
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1043476ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
2043477ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
3043478ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ -- พระราชกรณียกิจ
2นิวซีแลนด์ -- ภูมิปนะเทศและการท่องเที่ยว