รายละเอียดหนังสือ
เยือนถิ่นอินเดียนแดง
ผู้แต่ง : เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ.
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 910.4
เลขเรียกหนังสือ : 910.4 ท56ย
เลขผู้แต่ง: ท56ย
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2558
จำนวนหน้า: 306
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 200
เลข ISBN: 978-616-7308-50-0
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 06 สิงหาคม 2558
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1043447ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
2043448ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
3043449ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ -- พระราชกรณียกิจ
2อินเดีย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว