รายละเอียดหนังสือ
"5ส"เพื่อความปลอดภัย
ผู้แต่ง : ความปลอดภัยในการทำงานของเครือซีเมนต์ไทย,คณะอนุกรรม
สำนักพิมพ์ : ม.ป.ท.
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 665
เลขเรียกหนังสือ : 665 ค17ห
เลขผู้แต่ง: ค17ห
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: ม.ป.ท.
ปีที่พิมพ์: 2534
จำนวนหน้า: 120
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 16 กันยายน 2534
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
109907ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ความปลอดภัยในโรงงาน