รายละเอียดหนังสือ
10 IDEA ของใช้จากผ้า
ผู้แต่ง : รจนา เชื้อชม
สำนักพิมพ์ : วาดศิลป์
หมวด : 700 ศิลปะ วิจิตรศิลป์และมัณฑณศิลป์
หมู่ : 746.46
เลขเรียกหนังสือ : 746.46 ร12ส
เลขผู้แต่ง: ร12ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2554
จำนวนหน้า: 80
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 200
เลข ISBN: 978-616-512-181-1
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 09 สิงหาคม 2555
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1036866ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
2036867ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
3036868ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1การประดิาฐ์ด้วยผ้า