รายละเอียดหนังสือ
"ป่าในเมือง"เอกสารประกอบการเรียนการสอนภายใต้โครงการป่าในเมืองเพื่อการศึกษา"กล้ายิ้ม"
ผู้แต่ง : กรมป่าไม้, สำนักจัดการป่าชุมชน
สำนักพิมพ์ :
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 354.55
เลขเรียกหนังสือ : 354.55 จ114ข
เลขผู้แต่ง: จ114ข
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์:
ปีที่พิมพ์:
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 27 พฤษภาคม 2560
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1049169ว่างห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ป่าไม้-ไทย