รายละเอียดหนังสือ
คู่มือวาดภาพเหมือนด้วยสีน้ำมัน
ผู้แต่ง : อนันต์ ประภาใส
สำนักพิมพ์ : สิปประภา
หมวด : 700 ศิลปะ วิจิตรศิลป์และมัณฑณศิลป์
หมู่ : 743.422
เลขเรียกหนังสือ : 743.422 อ15ค
เลขผู้แต่ง: อ15ค
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2553
จำนวนหน้า: 56
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 155
เลข ISBN: 978-616-7133-07-2
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 29 มีนาคม 2554
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1035681ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
2035683ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
3035682ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
4035684ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ภาพคนเหมือน
2การเขียนสีน้ำมัน
3การเขียนภาพสีน้ำมัน